* wskazanie wielkości budżetu nie jest wymagane, jednak pozwoli w znacznym stopniu dopasować rozwiązania do wielkości planowanych wydatków w celu optymalizacji efektów.

Uwaga! Wszystkie dane przekazywane w niniejszym dokumencie są traktowane jako informacje poufne i będą wykorzystane tylko na potrzeby przygotowania oferty oraz nie będą przekazywane stronom trzecim.