Streszawodowy.pl - Sprawdź swój poziom stresu

Aplikacja www.streszawodowy.pl to pakiet innowacyjnych narzędzi, które pozwalają na efektywne sprawdzenie ryzyka psychospołecznego związanego z pracą zawodową.

W tym projekcie odpowiadaliśmy za przygotowanie identyfikacji wizualnej aplikacji (m.in. logo) oraz za stworzenie i wdrożenie serwisu internetowego (projekt graficzny, przygotowanie interfejsu administratora).

Na potrzeby zlecenia wykonaliśmy: Logo, Strona internetowe (projekt i programowanie), Interaktywne testy sprawdzające poziom sresu.